Georgii Konovalyuk Malynovskogo str.,17 Dnipro
UkraineTel: +380979501412
Email: kgd 71@ukr.net